Erasmus MC Foundation


De Erasmus MC Foundation is het steunfonds van het Erasmus MC. De stichting heeft tot doel om concrete projecten in het Erasmus MC mogelijk te maken. Meestal gaat het om wetenschappelijk onderzoek, maar ook de aanschaf van apparatuur en projecten ten behoeve van patiëntenzorg komen in aanmerking.


Het bedrag dat we samen ophalen met L'Étape Rotterdam by Tour de France Charity Rides wordt besteed aan belangrijk en baanbrekend kankeronderzoek in het Erasmus MC Kanker Instituut. Tegelijk met het opengaan van de inschrijvingen, worden artsen en onderzoekers in het Erasmus MC gevraagd hun onderzoeksvoorstel aan te leveren aan de wetenschappelijke adviesraad (WAR) van het Daniel den Hoed Fonds. De WAR beslist vervolgens welk kankeronderzoek – met de opbrengst van dit evenement – gesteund gaat worden. Als deelnemer ben jij de eerste die hoort voor welk onderzoek jij gaat gaan fietsen.

 

Erasmus MC Kanker Instituut

Het onderzoek vindt plaats in het Erasmus MC Kanker Instituut; het kanker instituut levert op regionaal, nationaal en internationaal niveau een bijdrage aan de bestrijding van kanker door middel van excellente kankerzorg, baanbrekend onderzoek en optimale screening & preventie samen met onze partners. Ons doel is dat minder mensen kanker krijgen, meer patiënten genezen en de kwaliteit van leven van mensen met kanker verbetert.

Het Erasmus MC Kanker Instituut kan niet zonder bevlogen medewerkers, onderzoekers en studenten. Het Instituut onderneemt activiteiten om kennis over te brengen en om talent te binden aan het Erasmus MC Kanker Instituut.